Catalá    Español
Permís: 
C+E
C+E

El permís de conduir de la classe C+E autoritza a conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe C i un remolc o semiremolc amb massa màxima autoritzada superior a 750 Kg sense perjudici de les disposicions que les normes d'aprovació de tipus estableixin per aquests vehicles.


Requisits:


Haver obtingut el permís de la classe C anteriorment.
Tenir 21 anys complerts.

Per obtenir el permís s'ha de superar un EXAMEN TEÒRIC ESPECÍFIC i dos EXÀMENS PRÀCTICS: PISTA i CIRCULACIÓ amb tràfic real.

El examen pràctic de destresa en pista consta de 3 proves, i inclou marxa enrere en gir de 90º (L), aproximació del vehicle al moll de càrrega i acoblament/desacoblament del semiremolc o remolc.© 2012-2019 Autoescola Catalunya | Design by AlcarazCD.com